Skip to main content

Přesunout účet

Můžete importovat účet z jiného serveru Friendica.

Musíte exportovat svůj účet na starém serveru a nahrát ho zde. My následně vytvoříme Váš původní účet zde včetně všech kontaktů. Zároveň se pokusíme informovat všechny Vaše přátele, že jste se sem přestěhoval/a.

Tato vlastnost je experimentální. Nemůžeme importovat kontakty za sítě OStatus (GNU social/StatusNet) nebo z Diaspory

K exportu Vašeho účtu jděte na „Nastavení->Exportovat osobní údaje“ a zvolte „Exportovat účet“