Skip to main content

Podmínky používání

Verze 1, říjen 2018
© 2018 „Adam Admin“
Aktualizováno 17. ledna 2019.


1. Základní ustanovení


Tyto podmínky se vztahují pouze na službu Friendica.cz. Tato služba dokáže importovat obsah z jiných služeb používající software Friendica. Služba Friendica.cz za tento obsah nenese žádnou odpovědnost.
Administrátor může tyto podmínky kdykoliv změnit. Pokud se tak rozhodneme, publikujeme tyto změny na této stránce.

2. Odpovědnost za obsah, odkazy atd.


Za všechen obsah publikovaný na této službě – příspěvky, zprávy atd. – odpovídají uživatelé. Administrátor není odpovědný za žádných okolností.
Od uživatelů se vyžaduje, aby nepublikovali:

  • jakýkoliv obsah porušující zákony České republiky nebo Evropské unie
  • Rasismus, xenofobie
  • Obtěžování, projevy nenávisti, diskriminace
  • Vyhrožování
  • Pornografie nezletilých
  • Podněcování násilí
  • Plánování nebo diskuze o trestných činech
  • Další chování považované za nevhodné

Erotický obsah, grafické násilí atd. musí být vhodně označeno štítkem #NSFW. To platí pro text, obrázky a videa. Uživatelům se doporučuje nesdílet explicitní obsah veřejně. Viditelnost takového obsahu můžete omezit na určité skupiny přátel.
Pokud obsah porušuje pravidla a administrátor bude informován, kontaktuje administrátor veřejně uživatele a požádá jej, aby objasnil problém a případně smazal obsah. Pokud není žádná jiná možnost, smaže administrátor obsah.

3. Odpovědnost za selhání a ztrátu dat


Administrátor se snaží provozovat tuto platformu bez selhání a ztráty dat. Není však za to přijata žádná odpovědnost.

4. Autorská práva


Autorská práva pro texty, obrázky a další média, které uživatelé nahrají na Friendica.cz, vlastní uživatelé, kteří je vytvořili. Na administrátora práva nepřechází.
Pokud uživatel vědomě či nevědomě poruší platná autorská práva, musí o tom být uvědoměn administrátor. Kontaktujte administrátora soukromou zprávou na účet @adam_admin nebo e-mailem na adresu admin@friendica.cz.

Poděkování


Tyto podmínky používání jsou založené na šabloně projektu Geraspora, která byla vydána pod licencí CC-BY 3.0.

Prohlášení o soukromí

Ve chvíli registrace, a pro poskytování komunikace mezi uživatelským účtem a jeho kontakty, musí uživatel poskytnout zobrazované jméno (pseudonym), uživatelské jméno (přezdívku) a funkční e-mailovou adresu. Jména budou dostupná na profilové stránce účtu pro kteréhokoliv návštěvníka, i kdyby ostatní detaily nebyly zobrazeny. E-mailová adresa bude použita pouze pro zasílání oznámení o interakcích, nebude ale viditelně zobrazována. Zápis účtu do adresáře účtů serveru nebo globálního adresáře účtů je nepovinný a může být ovládán v nastavení uživatele, není potřebný pro komunikaci.

Tato data jsou vyžadována ke komunikaci a jsou předávána serverům komunikačních partnerů a jsou tam ukládána. Uživatelé mohou zadávat dodatečná soukromá data, která mohou být odeslána na účty komunikačních partnerů.

Přihlášený uživatel si kdykoliv může exportovat svoje data účtu z nastavení účtu. Pokud by chtěl uživatel svůj účet smazat, může tak učinit na stránce https://friendica.cz/removeme. Smazání účtu bude trvalé. Na serverech komunikačních partnerů bude zároveň vyžádáno smazání dat.