Skip to main content

Terms of Service

Verze 1, říjen 2018
© 2018 „Adam Admin“
Aktualizováno 17. ledna 2019.


1. Základní ustanovení


Tyto podmínky se vztahují pouze na službu Friendica.cz. Tato služba dokáže importovat obsah z jiných služeb používající software Friendica. Služba Friendica.cz za tento obsah nenese žádnou odpovědnost.
Administrátor může tyto podmínky kdykoliv změnit. Pokud se tak rozhodneme, publikujeme tyto změny na této stránce.

2. Odpovědnost za obsah, odkazy atd.


Za všechen obsah publikovaný na této službě – příspěvky, zprávy atd. – odpovídají uživatelé. Administrátor není odpovědný za žádných okolností.
Od uživatelů se vyžaduje, aby nepublikovali:

  • jakýkoliv obsah porušující zákony České republiky nebo Evropské unie
  • Rasismus, xenofobie
  • Obtěžování, projevy nenávisti, diskriminace
  • Vyhrožování
  • Pornografie nezletilých
  • Podněcování násilí
  • Plánování nebo diskuze o trestných činech
  • Další chování považované za nevhodné

Erotický obsah, grafické násilí atd. musí být vhodně označeno štítkem #NSFW. To platí pro text, obrázky a videa. Uživatelům se doporučuje nesdílet explicitní obsah veřejně. Viditelnost takového obsahu můžete omezit na určité skupiny přátel.
Pokud obsah porušuje pravidla a administrátor bude informován, kontaktuje administrátor veřejně uživatele a požádá jej, aby objasnil problém a případně smazal obsah. Pokud není žádná jiná možnost, smaže administrátor obsah.

3. Odpovědnost za selhání a ztrátu dat


Administrátor se snaží provozovat tuto platformu bez selhání a ztráty dat. Není však za to přijata žádná odpovědnost.

4. Autorská práva


Autorská práva pro texty, obrázky a další média, které uživatelé nahrají na Friendica.cz, vlastní uživatelé, kteří je vytvořili. Na administrátora práva nepřechází.
Pokud uživatel vědomě či nevědomě poruší platná autorská práva, musí o tom být uvědoměn administrátor. Kontaktujte administrátora soukromou zprávou na účet @adam_admin nebo e-mailem na adresu admin@friendica.cz.

Poděkování


Tyto podmínky používání jsou založené na šabloně projektu Geraspora, která byla vydána pod licencí CC-BY 3.0.

Privacy Statement

At the time of registration, and for providing communications between the user account and their contacts, the user has to provide a display name (pen name), a username (nickname) and a working email address. The names will be accessible on the profile page of the account by any visitor of the page, even if other profile details are not displayed. The email address will only be used to send the user notifications about interactions, but won’t be visibly displayed. The listing of an account in the node's user directory or the global user directory is optional and can be controlled in the user settings, it is not necessary for communication.

This information is required for communication and is passed on to the nodes of the communication partners and is stored there. Users can enter additional personal information that may be transmitted to the communication partner's accounts.

At any point in time a logged in user can export their account data from the account settings. If the user wants to delete their account they can do so at https://friendica.cz/removeme. The deletion of the account will be permanent. Deletion of the data will also be requested from the nodes of the communication partners.